De voornaamste terreinen waarop wij hulp en zorg aanbieden zijn:

– Gespecialiseerde verpleegkundige zorg
– Kindzorg en ouderenzorg
– Terminale zorg voor dag en nacht
– Flexibele 24-uurs diensten
– Respijtzorg
– Particuliere zorg
– Postoperatieve zorg

Diensten

De zorgvraag kan natuurlijk heel verschillend zijn. Een zorgvraag kan tijdelijk zijn, maar ook van langere duur. De vraag kan variëren van wondverzorging en hulp bij incontinentieproblemen tot het verzorgen van uw tracheacanule of hulp bij diabetes. Ook verzorging na een operatie en het toedienen van medicatie behoren tot de mogelijkheden.

Alle verpleegkundige zorg is bespreekbaar. In alle gevallen stellen wij in overleg met u, en eventueel uw familie, een persoonlijk verzorgingsplan op om u de best mogelijke zorg te geven.
Bij uw huisarts kunt u een vraag neerleggen mbt de zorg die u nodig hebt en dat u een PGB wilt ontvangen. Deze aanvraag zal dan naar het CIZ gaan voor definitieve indicatiestelling.

De behoefte aan thuiszorg of ondersteuning betekent ook dat u vreemde mensen in uw huis moet toelaten. Zeker als u veel hulp nodig heeft, levert u veel privacy in. Dat is niet makkelijk. Ook daar hebben wij oog voor. Niet alleen voor uw zorgbehoefte, maar ook de behoeften daar omheen. Wij respecteren uw privacy en zullen u zo goed mogelijk ondersteunen waar nodig.